Vragen over Jij is Lief
Hoe lang worden gegevens door Jij is Lief bewaard?

We hebben ons systeem zo ingericht dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de werking van de website.

Kaarten

Kaarten die door bezoekers van onze site zijn klaargezet of direct zijn verstuurd via e-mail of via andere wegen worden zo kort mogelijk bewaard. Kaarten die via e-mail zijn verstuurd kunnen nog een beperkte tijd worden bekeken via onze website met de link bovenaan de e-mail.

Een maand nadat de kaart is afgeleverd wordt deze op onze website verwijderd, maar de kaart blijft natuurlijk wel leesbaar in de e-mail bij de ontvanger. Vanzelfsprekend bewaren wij de gegevens van kaarten die voor een dag in de toekomst zijn klaargezet langer dan een maand. Je kunt een kaart zelfs jaren van te voren klaarzetten, in dat geval bewaren wij de kaart dus ook langer.

Andere data

Jij is Lief bewaart nog meer data, zoals ip-adressen, e-mailadressen en namen. Deze gegevens zijn altijd gekoppeld aan een gestuurde kaart en worden daarom gelijktijdig met die kaart verwijderd. Ip-adressen die de webserver verzamelt worden na drie dagen automatisch gewist. E-mailadressen worden in zeldzame gevallen langer bewaard. Wanneer jij ons via mail informeert dat je geen kaartjes meer wilt ontvangen en wanneer een opgegeven adres fouten bevat of niet kan worden afgeleverd, ook dan slaan we dat adres voor langere tijd op. In geval van misbruik van onze site kunnen ip-adressen en e-mailadressen worden gebruikt en opgeslagen.

Klachten

Als wij binnen de bewaartermijn van iemand een terechte klacht krijgen over een kaart, dan worden kaarten die daarover gaan (en alle daarbij behorende gegevens) apart gezet gedurende het onderzoek naar de klacht.

Jij Design
Sparrenstraat 1
5038 MJ  Tilburg
Tel: (013) 5446196
Jij is Lief
info@jijdesign.nl
meer plantjes